Ham, fresh Mozzarella, fried eggplant, hot sorpressata, oil and balsamic.